Que Pum Que Pam és un grup de RUMBA CATALANA, que sense fusió ni messtisatje fan la festa
que els gitanos catalans van inventar i ara es patrimoni de tots i totes